Kemisk avlackering

Med kemisk avlackering rengörs värmekänsliga detaljer från färg. Främst handlar det om aluminium och andra lättmetaller men även felmålade detaljer som behöver rengöras. Vi gör det Totalt Färglöst!
Idag klarar vi en längd av 1400 mm när det gäller aluminium, men anläggningen står under ständig utveckling.

I långlinan (7500 mm) avlackeras enbart ståldetaljer.

Våra tjänster.

Kemisk avlackering

Känsliga detaljer som aluminium, andra lättmetaller, felmålade detaljer, och andra värmekänsliga detaljer rengörs från färg.

Färgavbränning

I våra pyrolysugnar avbränner vi fixturer, galler, krokar och andra detaljer av stål, så kallad avbränning.

Högtryckstvättning

Efter att godset är avbränt kan vi ta in det i vår högtryckstvättsanläggning.

Blästring av processat gods

Som rengöring efter avbränningen använder vi till vissa detaljer vår slungrensmaskin.

Kontroll av stativ och fixturer

Vi kan ombesörja kontroll av era stativ, fixturer etc. Detta görs på ett kostnadseffektivt sätt då vi hanterar era hängare.

Lagerhållning av gods

Som kund har ni möjlighet att låta oss lagerhålla era krokar och fixturer hos oss.