Klicka för navigering

Blästring av avbränt gods

Upphängning innan blästringSom rengöring efter avbränningen använder vi till vissa detaljer vår slungrensmaskin.

I vår blästeranläggning blir detaljerna helt rengjorda på ett skonsamt sätt. Alla restprodukter tas bort.

Storleken på detaljerna som ska blästras kan vara upp till 1 400 x 800 mm.

 

All blästring sker i kontrollerad miljö där vi tillvaratar spillvärme för att bidra med uppvärmningen av våra lokaler.

48 Timmars-service

Vi vet att detaljer och produkter måste komma tillbaka i våra kunders egen produktionsprocess så snabbt som möjligt. Därför har vi satsat på en hög kapacitet som gör att vi kan erbjuda färgborttagning och leverans inom 48 timmar.