Klicka för navigering

Tjänster

Kemisk avlackering görs genom två metoder, dels genom att detaljen doppas ner i ett kar och dels genom att vätskan sprayas på detaljen.

Kemisk avlackering genom doppning använder vi främst för detaljer som antingen är av stål eller är av större art. Likaså om det är mycket färg så är bad att föredra istället för spraying. Den vätska som vi använder i det mindre badet är endast avsedd för avlackering av stålprodukter. Den "betar" på mjuka metaller såsom aluminium. En vätska för stålprodukter har ett bredare spektra av färgkvaliteter som den klarar av att ta bort.

Kemisk avlackering i spraymaskiner, en slags diskmaskin, lämpar sig mer för att avlackera detaljer med upp till 150-200 my. I dessa maskiner som vi har i två liner använder vi oss av två olika sorters vätskor. I den ena rengör vi mjuka metaller och maskeringspluggar (silikontutor) och dylikt från färg. Denna vätska används främst till polyesterpulver på aluminiumdetaljer.

I den andra rengör vi oftast lite svårare färger, fortfarande kan vi avlackera aluminium, som till exempel är målade med mixpulver eller  ED-lack. Detta gör vi med en vätska som vi värmer upp till 120 grader

Totalt så använder vi oss av fyra olika avlackerings vätskor på Q-Strip. Detta för att vi ska kunna vara så effektiva som möjligt och leverera tillbaka till kund snabbt men med kvalitet.

Färgavbränning görs genom att detaljerna som skall brännas värms upp till 420 grader under ett antal timmar. Gaserna som uppkommer förbränns i en så kallad ebk i 850 grader. Färgavbränning genom denna metod lämpar sig särkilt bra för upphängningsfixturer, krokar, stativ till viss del även "felmålat" gods. Färgen förkoksas bort med denna metod, det är bara förbränd färg kvar(aska). Vi som jobbar med detta måste säkerställa att färgen som skall brännas bort inte innehåller, t.ex. klor, då måste färgen avlägsnas genom kemisk avlackering.

Efterbehandling av bränt gods sker genom blästring eller högtryckstvättning

Blästring som efterbehandling görs i en slungbläster. Vi blästrar inte bort någon färg utan allt som blästras har bränts först. Detta för att blästermedlet som vi använder är ett som inte angriper stålet så hårt. Vi vill bara få detaljen ren från aska så att den är klar för att återföras in i produktionen när kunden får den i retur. 

 Högtryckstvättning görs mauellt i en stor tvättbox där vi kör in godset som skall tvättas. Där spolas detaljen ren från lös aska. Denna metod lämpar sig bra för lite större detaljer och där det inte är så höga renhetskrav, t.ex upphängningskrokar.

48 Timmars-service

Vi vet att detaljer och produkter måste komma tillbaka i våra kunders egen produktionsprocess så snabbt som möjligt. Därför har vi satsat på en hög kapacitet som gör att vi kan erbjuda färgborttagning och leverans inom 48 timmar.